تحلیل علمی و نظری اصل وحدت و هماهنگی در سازمان ، با رویکرد اسلامی
36 بازدید
محل نشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) سال 77 ـ 76
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی