سرمقاله علمی ویژه نامه مدیریت
40 بازدید
محل نشر: شماره 17 مجله معرفت سال 75 ـ 74
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی